Szukaj w serwisie

Kategorie:

Finanse | Wntrza | Artis Style - fuga brokatowa

Tutaj jeste: Porady i inspiracje / Wntrza

Czy owietlenie LED rzeczywicie jest dobre?

kategoria: Wntrza
Czy owietlenie LED rzeczywicie jest dobre?
Czy owietlenie LED rzeczywicie jest dobre? Narcyza Arczak-Araszkiewicz

Odkd nowoczesna technologia owietleniowa LED (Light Emitting Diode) staa si dostpna na rynku, ze strony konsumentów, inwestorów a take strategów gospodarczych pojawiy si ogromne oczekiwania zwizane z ograniczeniem zuycia energii na cele owietleniowe. Nie wszystko jednak zoto co si wieci – jak powiada przysowie, i tak nie kada lampa w technologii LED te oczekiwania spenia…

Technologia oparta na diodach LED w peni zasuguje na nazw „przeomowa”, ze wzgldu na potencja korzyci takich jak: parametry techniczne, efektywno energetyczna czy trwao. Technologia LED otwiera nowe  moliwoci  zastosowa, które pozwalaj na tworzenie dotychczas niespotykanych rozwiza owietleniowych. Do niedawna oprawy LED byy stosowane przede wszystkim do owietlenia dekoracyjnego. Dzisiaj ju ledówka, czyli lampa oparta na diodach wieccych,  moe  suy jako penowartociowe ródo wiata jednake pod warunkiem, e deklarowane parametry s rzeczywicie uzyskiwane.

LED nierówny LED-owi

  • Jest to bardzo powany problem dotykajcy zarówno konsumentów jak i producentów. Trzeba wiedzie, e technologia owietlenia LED, mimo, e s ju dobre produkty,  nadal znajduje si w fazie rozwoju – mówi Narcyza Barczak-Araszkiewicz ze Zwizku Producentów Sprztu Owietleniowego Pol-lighting.

Na tym etapie, wprowadzenie na rynek dobrego produktu wymaga kosztownych bada, testów laboratoryjnych, stosowania wysokiej jakoci materiaów itp. Tak jest w przypadku kadego produktu: telewizorów, komputerów, telefonów komórkowych itp. Wysoka cena dobrej jakoci owietlenia LED we wstpnej fazie rozwoju produktu jest czym naturalnym i uzasadnionym.

  • Niezwykle gronym zjawiskiem jest natomiast  rosncy zalew rynku produktami, w przypadku których wyznaczniki jakoci i bezpieczestwa produktu s deklarowane z pominiciem tych  kosztownych procedur. Efektem tego s produkty zej jakoci, czsto nie speniajce warunków bezpieczestwa, które oferowane s jako penowartociowy produkt owietleniowy LED – dodaje dyrektor Pol-lighting.

Skd ze LED-y?

Wprowadzenie produktu na rynki UE odbywa si na podstawie deklaracji producenta w zakresie parametrów jakociowych i funkcjonalnych wyrobu, które nie mog by nisze ni  prawnie wymagane minimum. Nie wszyscy  producenci uczciwie wypeniaj  ten obowizek i zdarza si, e deklaruj poziom jakoci, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistoci. Wysoka cena sprzeday produktu stanowi pokus do takich zachowa.

Std mamy na rynku ca mas wyrobów, importowanych z  Azji  i innych czci wiata, które  udaj  dobr jako po  tzw. atrakcyjnej cenie.  Niestety, taki atrakcyjny towar moe jedynie rozczarowa. W przypadku ledówki w sposób szczególnie bolesny, poniewa  uzyskanie za pomoc technologii LED  odpowiedniej jakoci  wiata, równomiernie rozproszonego,  o jednolitej barwie,  nie jest moliwe sposobem „na skróty”. Warto  te doda, e  nawet tzw. „atrakcyjna” cena jest  nadal wysoka.

Jakie s konsekwencje pojawiania si na rynku zych LED-ów?

Nie ma dostatecznej wiadomoci konsekwencji tego stanu rzeczy. Wiadomo, e nieuczciwa konkurencja niszczy rynek i producentów oraz  hamuje postp techniczny. Gospodarka europejska, a szczególnie polska potrzebuje takich technologii, które mog by motorem rozwoju gospodarczego i spoecznego, które s w stanie pocign za sob wzrost w innych gaziach przemysu i usug. Unia Europejska stawia na informatyzacj i technologie cyfrowe. Owietlenie LED, zostao zaliczone do tych technologii cyfrowych, o powszechnym zastosowaniu, na których bdzie opiera si postp gospodarczy i spoeczny Europy.  Nie kontrolujc naszego rynku i przyzwalajc na rozrost szarej strefy  powodujemy, e te szanse nie zostan wykorzystane.

Konieczna jest edukacja na temat wyboru owietlenia LED

Konsumentom i uytkownikom instytucjonalnym trzeba pomaga  podejmowa  racjonalne decyzje zakupu. Kupujcy nie moe kierowa si wycznie cen, powinien mie wiedz o efekcie uytkowym i koszcie eksploatacji produktu, a take kierowa si wiarygodnoci producenta.

W zastosowaniach domowych naley poprawnie dobra parametry zamiennika LED. Naley zwróci uwag, aby ledówka, bdca zwykle zamiennikiem arówki, posiada podobn do niej „jasno” tj. warto emitowanego strumienia wietlnego wyraon w lumenach (lm).

Kolejnymi parametrami, które powinny podlega weryfikacji, s uzyskiwany odcie wiata biaego (temperatura barwowa zbliona do 3000K) i jego jako (wskanik oddawania barw Ra>80). Wszystkie dane powinny by dostpne na opakowaniu produktu. Szereg producentów podaje równowan, przyblion warto mocy tradycyjnej arówki, która emituje t sam ilo strumienia wietlnego.

W celu wyeliminowania przypadków zawyania wartoci równowanej mocy arówek, zaleca si zapoznanie si z prawnie obowizujcymi ujednoliconymi wartociami wicymi strumie wietlny z moc arówki. Informacj o tych przepisach mona znale na przykad na stronie internetowej Pol-lighting.

  • Zdajemy sobie spraw, e dobór odpowiedniej wietlówki czy ledówki wymaga czsto zaawansowanej wiedzy, dlatego te czonkowie Zwizku Producentów Sprztu Owietleniowego Pol-lighting staraj  si edukowa konsumentów w zakresie wyboru dobrego owietlenia, nie tylko LED – dodaje Narcyza Barczak-Araszkiewicz.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone