Szukaj w serwisie

Kategorie:

Finanse | Wntrza | Artis Style - fuga brokatowa

Tutaj jeste: Porady i inspiracje / Wntrza

Drzwi drewniane: jak je pielgnowa?

kategoria: Wntrza
Drzwi drewniane: jak je pielgnowa?
Drzwi drewniane: jak je pielgnowa? Czesaw Suski, ekspert Zakadu Stolarki Budowlanej CAL

Urok drzwi drewnianych doceniany jest przez mioników zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych trendów w budownictwie. Aby jednak trwa przez lata, naley odpowiednio o nie dba, regularnie przeprowadzajc zabiegi pielgnacyjne oraz renowacyjne. Porad w tym zakresie udziela Czesaw Suski, ekspert z Zakadu Stolarki Budowlanej CAL.

Gówna ochrona – powoka lakiernicza

Drzwi zewntrzne s szczególnie naraone na dziaanie czynników atmosferycznych. Opady, wiato soneczne, promieniowanie UVA i UVB, zmienne amplitudy temperatur powodowa mog zmian objtoci drewna, pknicia na powierzchni lakieru oraz jego uszczenie. Zagroenia te s eliminowane przez profesjonalny dobór powok lakierniczych. Ich podstawowe waciwoci to:

  • elastyczno, powodujca odporno na uszczenie pod wpywem zmiany objtoci drewna,
  • paroprzepuszczalno, pozwalajca na odparowanie naturalnej wilgoci zgromadzonej w komórkach drewna bez mikropkni powoki,
  • impregnacja, zwikszajca odporno na wod zewntrzn,
  • filtry promieniowania UV, zabezpieczajce przed nadmiernym przebarwieniem i destrukcj struktury drewna.

Mimo cigego rozwoju inynierii chemicznej nie udao si jak do tej pory poczy tych cech z wysok odpornoci na uszkodzenia mechaniczne i cieralnoci. Gdy powoka lakiernicza ulega uszkodzeniom przestaje peni swoje zadania, powodujc utrat pierwotnych cech estetycznych i funkcjonalnych wizytówki naszego domu. Trzeba wic o ni dba poprzez waciwy monta oraz regularn pielgnacj i renowacj drzwi.

zdjecie
Drzwi drewniane: jak je pielgnowa? [fot.: CAL]
Zapobieganie, czyli odpowiedni monta

Dobrze przemylany projekt, uwzgldniajcy klimat i pooenie budynku oraz profesjonalny monta na odpowiednim etapie budowy daj gwarancj bezawaryjnego funkcjonowania piknych drzwi przez dugie lata.

Jeli drzwi zewntrzne maj znajdowa si od strony poudniowo-zachodniej, wybierzmy raczej te o janiejszym ubarwieniu. Bezwzgldnie naley stosowa zadaszenia i wnki ograniczajce bezporednie dziaanie wody opadowej i ograniczajce dziaanie promieniowania sonecznego.

Wany jest równie czas montau drzwi - naley go przeprowadza po zakoczeniu mokrych prac budowlanych oraz dokadnym wysuszeniu tynków i posadzek. Bliskie pooenie intensywnie dziaajcych grzejników moe spowodowa wypaczenie skrzyda drzwiowego. Na stan drzwi wpywa równie bezbdna wentylacja domu, zapobiegajca powstawaniu wilgoci i grzybów w ich ssiedztwie.
 
Regularna pielgnacja

Regularna pielgnacja drzwi drewnianych pozwala na wyduenie okresów midzyrenowacyjnych. Przeprowadza j naley raz lub dwa razy w roku, z uyciem specjalnego zestawu, skadajcego si z pynu do mycia oraz mleczka pielgnacyjnego. W przypadku wystpienia zabrudze mona oczyszcza drzwi czciej, mikk ciereczk lub gbk zmoczon w letniej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu, np. pynu do mycia naczy.

Do oczyszczania drzwi drewnianych z zabrudze nigdy nie uywamy rozpuszczalników, rodków alkalicznych, rcych i z dodatkiem chloru. Nie nadaj si do tego równie rodki do czyszczenia armatury sanitarnej oraz mleczka zawierajce piasek i inne substancje cierne - ich zastosowanie moe bowiem spowodowa bardzo powane uszkodzenie dekoracyjnej powoki skrzyda drzwiowego.

Mleczko pielgnacyjne tworzy na powierzchni drzwi cienk warstw, która ogranicza wnikanie wody oraz przeciwdziaa utlenianiu si lakieru. Niezalenie od tego, czy skrzydo pokryte zostao farb kryjc czy transparentn, poprawnie uyty zestaw odwiey jego barw oraz nada mu nowego blasku.

Renowacja drzwi – w jakich przypadkach?

Prawidowy monta, eksploatacja oraz regularna pielgnacja daj gwarancj dugotrwaego uytkowania drzwi z zachowaniem ich funkcjonalnoci oraz urody. Niezalenie od tego naley jednak od czasu do czasu dokadniej zbada powok lakiernicz – szczególnie wówczas, gdy drzwi s silnie wystawione na bardzo intensywne dziaanie warunków atmosferycznych. 

Przede wszystkim – co 2-3 lata naley dokadnie organoleptycznie zbada stan drzwi. Kontrolowane w ten sposób powoki powinny by poddawane renowacji niezwocznie, gdy zauwaymy wyranie ciesz warstw lakieru, jego wybrzuszenia lub niewielkie pknicia – uchroni to powierzchni przed nastpstwami w rodzaju odprysków, uszczenia si powoki czy te niszczeniem samego drewna.

Jeli drzwi objte s gwarancj, wszelkie uszkodzenia naley zgosi producentowi stolarki. Jeli okres gwarancyjny ju min, optymalnym rozwizaniem jest zlecenie odnowienia drzwi wykwalifikowanej ekipie malarskiej. Mona j równie przeprowadzi samodzielnie, wedug cile okrelonych zasad, z zastosowaniem odpowiedniego zestawu do renowacji.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone