Szukaj w serwisie

Kategorie:

Ogrzewanie | Okna | Podogi | Drzwi | Pytki ceramiczne | ciany | Owietlenie | Wentylacja i klimatyzacja | Schody

Energooszczdny charakter Twojego domu

Energia elektryczna jest najbardziej dostpnym na rynku ródem ciepa, a zasilane ni urzdzenia grzewcze charakteryzuj si wysok sprawnoci. Pomimo tego, i powszechnie uwaa si, e ogrzewanie elektryczne jest jednym z najdroszych, to coraz wicej z nas docenia jego zalety. Najczciej ten sposób ogrzewania wybieramy poniewa nie wymaga wysokich kosztów inwestycyjnych oraz z powodu niechci do mao wygodnego korzystania z paliw staych takich jak drewno czy wgiel.

Ogrzewanie elektryczne moe by stosowane jako gówne ródo ciepa lub peni funkcj ogrzewania uzupeniajcego. Idealnie nadaje si zarówno w przypadku budowy domu, jak i zakupu mieszkania. Znajdzie równie zastosowanie w firmach oraz obiektach usugowych. Na rynku jest wiele sposobów wykorzystania energii elektrycznej. Jednym z najbardziej ekonomicznych i energooszczdnych rozwiza jest ogrzewanie elektryczne grzejnikami konwekcyjnymi. Mieszkacy czsto decyduj si na ten sposób ogrzewania, poniewa chc, aby ich dom by nie tylko bezpieczny i komfortowy, ale take przyjazny rodowisku.

„Grzejniki konwekcyjne zasilane energi elektryczn maj wiele zalet. Najwaniejsze z nich to atwy monta oraz szybkie nagrzewanie pomieszczenia. S nie tylko bezpieczne i proste w obsudze, ale równie najbardziej czyste i ekologiczne. Posiadaj podwójne zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz s niskotemperaturowe, co gównie chwal nasi Klienci. Utrzymuj waciwy mikroklimat wntrza dziki konwekcji naturalnej, czyli unoszenia ogrzanego powietrza. W ten sposób zapewniaj równomierny rozkad temperatury w pomieszczeniu." - podkrela Jerzy Rusek, Prezes Zarzdu firmy Extreme Sp. z o.o., producenta grzejników marki Convector.

Grzejniki elektryczne sprawdzaj si wszdzie tam, gdzie nie ma poprowadzonej sieci gazowej, a inwestor nie decyduje si na ogrzewanie olejem opaowym czy kotem na paliwo stae ze wzgldu na brak odpowiedniego zaplecza magazynowego czy uciliwo codziennej obsugi instalacji grzewczej. Jeeli zadbamy o dobre ocieplenie cian zewntrznych, stropodachu oraz zamontujemy okna o niskiej przewodnoci cieplnej, a równoczenie do wentylacji takiego domu zastosujemy rekuperator z odzyskiem ciepa to ogrzewanie elektryczne stanie si jednym z lepszych rozwiza i stanowi bdzie konkurencj dla tradycyjnych róde ciepa.

„Niezmiernie cieszy nas fakt, e Polacy coraz bardziej ceni sobie energooszczdno i ekologi oraz dbaj o klimat w swoim domu. W erze coraz nowszych technologii stosowanych w grzejnikach np. konwekcyjnych, stereotypowe przewiadczenie, e ogrzewanie elektryczne niesie za sob wysokie koszty eksploatacji odchodzi do lamusa. Nie mona jeszcze powiedzie, e ogrzewanie elektryczne jest tasze od konkurencyjnych metod ogrzewania, ale rónica midzy nimi jest coraz mniejsza, a komfort tego rozwizania znacznie wikszy." - dodaje Jerzy Rusek, Prezes Zarzdu firmy Extreme Sp. z o.o., producenta grzejników marki Convector.

Prawidowo dobrana i zamontowana instalacja ogrzewania elektrycznego zapewni nam maksimum bezpieczestwa przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych. Wykonanie instalacji powinnimy zleci specjalicie z niezbdnymi uprawnieniami i autoryzacj producenta. Wówczas bdziemy pewni, e instalacja grzewcza w naszym domu bdzie dziaaa bezawaryjnie przez dugie lata.

 


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone