Szukaj w serwisie

Kategorie:

Finanse | Wntrza | Artis Style - fuga brokatowa

Tutaj jeste: Porady i inspiracje / Finanse

Kiedy konieczny jest kredyt na budow domu

kategoria: Finanse

Najczstszym powodem odkadania decyzji o rozpoczciu budowy domu s ograniczenia finansowe przyszych inwestorów. Budowa domu bywa najwiksz inwestycj w yciu - inwestycj, któr naley dokadnie przemyle i przekalkulowa.

Planujc budow domu przy wykorzystaniu zewntrznego wspomagania finansowego w postaci kredytu, kady przyszy inwestor staje przed koniecznoci wyboru jednej sporód dostpnych na rynku ofert. Zadanie to nie jest atwe i wymaga rozpatrzenia szeregu czynników, które w ostatecznoci okrelaj na co faktycznie nas sta. Kademu kredytobiorcy zaley przede wszystkim na znalezieniu jak najtaszej oferty. Nie wystarczy jednak porówna wysoko oprocentowania w poszczególnych bankach. Aktualnie wikszo banków oferuje oprocentowanie na zblionym poziomie. Trzeba si wic dokadnie przyjrze pozostaym warunkom: prowizjom i dodatkowym opatom, zasadom wyliczania zdolnoci kredytowej oraz zasadom wypat kadej z transz kredytu. Zanim poyczymy pienidze na budow, musimy zastanowi si, co w naszej konkretnej sytuacji bdzie najkorzystniejsze i zagwarantuje nam komfort prowadzenia kolejnych etapów inwestycji. Wybierajc ofert kredytow warto take pamita, e kredyt nie skoczy si wraz z zakoczeniem budowy domu - bdziemy go spaca jeszcze dugo po przeprowadzce i im lepsze warunki wynegocjujemy z bankiem tym kredyt bdzie mniejszym obcieniem dla domowego budetu.

Kredyt z dopat Skarbu Pastwa

Od kilku lat rekordy popularnoci wród polskich inwestorów bije kredyt z dopat udzielany w ramach programu Rodzina na swoim. Program powsta w celu wsparcia rodzin w pozyskaniu wasnego domu lub mieszkania. Preferencyjno kredytu z dopatami polega na tym, i 50% nalenych bankowi odsetek, w okresie pierwszych omiu lat spaty pokrywana jest przez Skarb Pastwa (dopaty do oprocentowania realizowane s przez Bank Gospodarstwa Krajowego). Kredyt jest udzielany na podstawie Ustawy z dnia 08 wrzenia 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu wasnego mieszkania.

Id zmiany w programie Rodzina na swoim

Z kocem kwietnia i z pocztkiem maja 2010 roku pojawio si wiele informacji prasowych dotyczcych zmian, jakim ma zosta poddany program Rodzina na swoim. Oto zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury zmiany w zaoeniach do projektu nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu wasnego mieszkania:

  • obnienie wspóczynnika limitu cenowo-kosztowego, okrelajcego ile moe kosztowa nieruchomo, któr mona skredytowa w programie rodzina na swoim,
  • poszerzenie katalogu osób, które mog skorzysta z programu rodzina na swoim o osoby samotne (singli); planuje si, e z dopat bd mogy skorzysta osoby samotne, z zastrzeeniem jednak, e kredyt preferencyjny bdzie wykorzystany na zakup/budow pierwszego wasnego mieszkania o maksymalnej powierzchni na poziomie 50 m2 (dla tej grupy limit powierzchniowy kalkulacji dopat ustalony ma zosta na poziomie 30 m2),
  • wprowadzenie ograniczenia wiekowego; docelowi kredytobiorcy bd mogli skorzysta z programu Rodzina na swoim pod warunkiem, e wiek ich nie bdzie przekracza 35 lat (zmiany okrelone w powyszych punktach 1-3 planuje wprowadzi si na dzie 1 stycznia 2011 r.),
  • z dniem 1 lipca 2011 r. planuje si wyczenie moliwoci finansowania kredytem preferencyjnym transakcji mieszkaniowych realizowanych na wtórnym rynku nieruchomoci,
  • przyjmowanie wniosków o kredyty preferencyjne do dnia 31 grudnia 2012 r.
  • ródo: strona internetowa ministerstwa infrastruktury www.mi.gov.pl

„Jeli szukasz projektu domu speniajcego wymogi programu odwied nasz stron www.z500.pl gdzie prezentujemy ponad 50 ciekawych i funkcjonalnych domów. A jeli szukasz szczegóowych informacji dotyczcych zaoe programu Rodzina na swoim odwied koniecznie serwis www.rodzinanaswoim.pl . Znajdziesz tam m.in. list banków udzielajcych kredytu z dopat oraz tabel z aktualnymi wskaniki przeliczeniowymi na III kwarta 2010r"- dodaje arch. Piotr Zwierzyski

 


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone