Szukaj w serwisie

Kategorie:

Finanse | Wntrza | Artis Style - fuga brokatowa

Tutaj jeste: Porady i inspiracje / Finanse

Kredyt walutowy z wkadem wasnym?

kategoria: Finanse

Kredyt walutowy jest jedn z form bardzo popularnego ostatnio wród wielu ludzi, szczególnie modych, kredytu hipotecznego, którego istota w ogólnoci polega na tym, i warto kredytu w momencie podpisania umowy z bankiem przeliczana jest na walut obc wedug biecego kursu. Spaty za dokonywane s w walucie krajowej po odpowiednim przeliczeniu. Z reguy ich oprocentowanie jest nisze ni kredytów zotowych, jednak w tym przypadku trzeba si liczy z dodatkowym ryzykiem, jakim jest ryzyko kursowe (a zatem gdy wzrasta kurs waluty ronie równie rata kredytu przeliczona na zotówki).

Ten szczególny rodzaj kredytu hipotecznego jest przedmiotem oferty wród niemale wszystkich banków komercyjnych w naszym kraju, przy czym warto zaznaczy, e zdecydowana wikszo oferuje kredyty w euro. Takie banki jak Alior Banku, Getin Bank, Noble Bank, BO, Deutsche Bank, mBank, Multibanku czy PKO BP daj moliwo zacignicia kredytu bez wkadu wasnego. Oznacza to równie, e te instytucje oferuj kredyt na 100% wartoci nieruchomoci (niekiedy jest to nawet wicej).

- 23 sierpnia br. wejd w ycie ograniczenia w udzielaniu takich kredytów powyej 80% wartoci nieruchomoci. Te ograniczenia za wywodz si z tzw. Rekomendacji T, specjalistycznego dokumentu wydanego przez Komisj Nadzoru Finansowego w lutym tego roku, która jako centralny organ administracji pastwowej, sprawujcy nadzór nad rynkiem finansowym, moe wydawa rekomendacje dotyczce dobrych praktyk ostronego i stabilnego zarzdzania bankami. Taki wanie ma charakter Rekomendacja T, zawierajca zbiór zasad dotyczcych dobrych praktyk w zakresie zarzdzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. - komentuje Pawe Szczepanek, kierownik Dziau Doradztwa Inwestycyjnego ARCHETON Sp. z o.o. - W zwizku z tym obserwujemy znaczne, w stosunku do miesicy poprzednich, zainteresowanie nasz ofert gotowych projektów domów, jak i realizacji inwestycji w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego.

Z treci Rekomendacji wynika, e bank powinien przyj pewne zabezpieczenie, bufor dla pokrycia skutków zmiany wielkoci wskanika, okrelanego mianem LTV, na który wpywa zmiana kursu waluty. Bufor ten okrelany jest na 80% wartoci nieruchomoci, co oznacza, e kwota kredytu nie moe stanowi wicej ni 80% wartoci nieruchomoci, natomiast pozostaa cze powinna by wniesiona przez kredytobiorc w formie wkadu wasnego.

Obecnie w Polsce mona znale kilka banków, które dopuszczalny wskanik LTV dla kredytów mieszkaniowych, walutowych utrzymuj na poziomie nawet 120%. Nie wszystkie jednak banki jednoznacznie interpretuj zalecenia zawarte w rekomendacji, co moe doprowadzi do sytuacji, e potencjalni klienci nadal bd mogli zaciga kredyty mieszkaniowe i bez wkadu wasnego. Z drugiej jednak strony to bank, jak wynika z wspomnianego dokumentu przygotowanego przez Komisj Nadzoru Finansowego, okrela maksymalny dla siebie poziom wskanika LTV, przy ustalaniu którego bierze pod uwag stopie odzysku zaangaowanych przez niego rodków z danego typu zabezpieczenia. Poza tym zasadno przyjcia maksymalnego poziomu wskanika LTV dla danego typu zabezpieczenia powinna wynika z danych empirycznych wasnych lub obiektywnych analiz zewntrznych.

W Polsce przecitny udzia wartoci kredytu w finansowaniu nieruchomoci wynosi okoo 63%. Jest to wielko przecitna, zwaywszy na to, e np. w Holandii ten wskanik wynosi nawet do 110%. Praktyczn konsekwencj przyjcia maksymalnego wskanika LTV na poziomie 80% byaby konieczno dysponowania wkadem wasnym, z czym np. modzi ludzie, poszukujcy mieszkania na start mog mie problem. Bowiem to oni najczciej korzystaj z tej drogi pozyskania kapitau na mieszkanie, jak dotd drogi nieograniczonej, gdy mona bra kredyty nawet ze stuprocentowym pokryciem wartoci mieszkania.

- Nie mniej jednak trudno jest teraz powiedzie czy zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego wejd w ycie w ksztacie przez ni okrelonym czy nie. To wszystko zaley od interpretacji jej Rekomendacji przez banki komercyjne. - dodaje Pawe Szczepanek, kierownik Dziau Doradztwa Inwestycyjnego ARCHETON Sp. z o.o.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone