Szukaj w serwisie

Kategorie:

Finanse | Wntrza | Artis Style - fuga brokatowa

Tutaj jeste: Porady i inspiracje / Finanse

Kredyty z rekomendacj T

kategoria: Finanse

Rekomendacja T zwikszajc bezpieczestwo banków, przyniesie ograniczenie dostpu do kredytów, szczególnie walutowych, zbiurokratyzuje procedury w bankach i zablokuje moliwo uzyskania poyczki osobom ju zaduonym.

Komisja Nadzoru Finansowego wprowadzajc regulacje chce ograniczy zjawisko nadmiernego zaduania si kredytobiorców i narastania niespacanych dugów. Synna rekomendacja T jest konsekwencj niedawnych niekorzystnych wydarze na midzynarodowym rynku finansowym. Ujednolica standardy oceny zdolnoci kredytowej i wprowadza uniwersalne zasady, które obowizywa bd we wszystkich bankach. Cz z jej 25 zalece ma wej w ycie pod koniec sierpnia, a pozostae w grudniu br. Warunki przyznawania poyczek nie powinny si jednak znaczco zmieni, poniewa wikszo banków ju od duszego czasu stosuje zaostrzone kryteria.

Nowe zasady

Postanowienia rekomendacji dotyczy bd detalicznych klientów wszystkich banków, którzy ubiegaj si o nowy kredyt. W przypadku osób zarabiajcych nie wicej ni wynosi rednie krajowe wynagrodzenie czna suma miesicznych rat kredytów i poyczek nie moe przekroczy poowy dochodów. Dla osób osigajcych wysze dochody - 65 proc. Przy kredytach na okres duszy ni 5 lat banki bd musiay ograniczy wysoko udzielonych poyczek (LTV). Cho zalecenia rekomendacji nie okrelaj tego wprost, wkad wasny klienta bdzie musia w wikszoci przypadków wynosi co najmniej 20 proc. wartoci kredytu.

Rekomendacja T jeszcze bardziej zmarginalizuje segment kredytów walutowych. Banki musz uwzgldni 20 proc. bufor bezpieczestwa i zmniejszy kwot udzielonego kredytu lub zwikszy warto zabezpieczenia ze wzgldu na ryzyko kursu walutowego. Zdolno kredytowa bdzie liczona wic na bardziej restrykcyjnych zasadach ni w przypadku poyczek w PLN.

Wzrosn wymagania okrelane przy badaniu zdolnoci kredytowej. Niemal cakowicie zostanie zakrcony kredytowy kurek dla osób obecnie ju posiadajcych zobowizania kredytowe.

Banki, nabywcy i deweloperzy vs. Rekomendacja T

Kupujcy mieszkania wci optymistycznie oceniaj swoje moliwoci zacignicia kredytu. Wikszo chce wzi poyczk na 100 proc. wartoci nieruchomoci. Jednak wedug oblicze Zwizku Banków Polskich w I kwartale 2010 r. najwiksza grupa osób (ponad 43 proc.) zacigna kredyt na 50 - 80 proc. wartoci nieruchomoci. Tylko ponad 5 proc. poyczyo 95 - 100 proc. ceny mieszkania, a niemal 7 proc. zaduyo si na wysze sumy ni 100 proc.

Deweloperzy staraj si pomóc swoim klientom wprowadzajc liczne udogodnienia. Rozliczanie starych mieszka w ramach patnoci za nowe, sprzeda ratalna, czy mieszkania wykoczone pod klucz, to niektóre z nich. - Prawie wszyscy nasi klienci, którzy kupuj mieszkania na osiedlu Alpha w Ursusie finansuj zakup kredytem. Staramy si pomóc im uzyska najkorzystniejsz poyczk. Wszystkie osoby mog liczy na bezpatn pomoc specjalistów z firmy doradztwa finansowego. Poza tym na mieszkania budowane w drugim etapie realizacji inwestycji wprowadzilimy system finansowania 10/90. Po podpisaniu umowy przedwstpnej klienci pac tylko 10 proc., a nad sposobem uzyskania finansowania na pozostae 90 proc. maj czas zastanowi si do momentu odbioru kluczy. W ten sposób mog zaoszczdzi na odsetkach od kredytu, który zacigaj znacznie póniej - tumaczy Teresa Witkowska, dyrektor Sprzeday w RED Real Estate Development.

KNF szacuje, e implementacja postanowie Rekomendacji T przez banki ograniczy akcj kredytow jedynie o kilka procent, ale deklaracje bankowców wskazuj, e skala ta moe by znacznie wiksza.

Sprawdzajc zdolno kredytow kredytodawcy maj obowizek sign do zewntrznych baz danych, takich jak Biuro Informacji Kredytowej czy Biuro Informacji Gospodarczej. Rekomendacja nakada na banki obowizek szczegóowego badania moliwoci spaty zobowiza przez kredytobiorc i weryfikowania przedstawianych przez niego danych. Musz sprawdza zacignite ju kredyty, ale take i te o które klient dopiero wnioskuje. W praktyce oznacza to bdzie wyduenie i skomplikowanie czynnoci zwizanych z udzieleniem i uzyskaniem kredytu.

Rekomendacja T mówi te, e banki bd miay obowizek staego, cyklicznego monitorowania spaty wszystkich kredytów klienta. W zwizku z tym mog wzrosn koszty obsugi kredytów.

Optymistyczne, e poyczkodawcy musz te informowa klientów o ryzyku i wszelkich kosztach kredytu przed jego udzieleniem i w trakcie obowizywania umowy.

 


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone