Szukaj w serwisie

Kategorie:

Finanse | Wntrza | Artis Style - fuga brokatowa

Tutaj jeste: Porady i inspiracje / Finanse

Nowe wydanie programu Rodzina na swoim

kategoria: Finanse

Rzd postanowi zmieni zasady dziaania programu „Rodzina na swoim" i generalnie zakoczy program do koca 2012 roku. Od przyszego roku program ma obj wycznie mieszkania nowe i kredytobiorców do 35 roku ycia, w tym równie samotnych.

Rodzina na swoim nie bdzie ju programem tylko dla maestw w kadym wieku. Bdzie te programem dostpnym jedynie na pierwsze mieszkanie. To s dopiero propozycje i zaoenia do nowelizacji stosownych ustaw.

Nowe wydanie programu „Rodzina na swoim" i co z tego wynika

Rzd postanowi zmieni zasady dziaania programu „Rodzina na swoim" i generalnie zakoczy program do koca 2012 roku. Od przyszego roku program ma obj wycznie mieszkania nowe i kredytobiorców do 35 roku ycia, w tym równie samotnych. Rodzina na swoim nie bdzie ju programem tylko dla maestw w kadym wieku. Bdzie te programem dostpnym jedynie na pierwsze mieszkanie. To s dopiero propozycje i zaoenia do nowelizacji stosownych ustaw.

Ale jeszcze w tym roku mona w ramach programu „Rodzina na swoim" - kupowa mieszkania na rynku wtórnym i to moe wiele osób zmotywowa do dokonania zakupu.

Porednicy w obrocie nieruchomociami ju wczeniej zwracali uwag, e jeeli program ten ma by wsparciem finansowym rodzin - nie powinien by ograniczony do rynku pierwotnego. Jeeli bdzie wycznie dla nowych mieszka - tym samym podtrzyma i tak relatywnie wysokie w stosunku do dochodów ceny mieszka. Jednak rzd zapowiada ograniczenie limitu ceny, poprzez zmniejszenie wskanika, który odnosi si do tzw. kosztu odtworzeniowego - do poziomu 1,3. To akurat moe pozwoli wielu osobom na skorzystanie z programu przy zakupie nieco wikszych lokali - jednak o niszej cenie jednostkowej, o ile deweloperom bdzie opacao si takie budowa.

Co moe wynikn z zapowiadanych zmian? Wojciech Kuc - Prezydent PFRN mówi: „Paradoksalnie - moe nastpi wzrost zainteresowania mieszkaniami uywanymi i podtrzymanie ich cen i to jeszcze w tym roku. Obecnie na tym rynku ceny równie dyktuje limit cenowy programu „Rodzina na swoim", ale poniewa dostawcy ofert to grupa rozproszona - to i bardziej skonna do negocjacji cenowych. Obecnie waciciele ofert na rynku wtórnym mog chtniej obnia ceny (cho niewiele), bo w przyszym roku skierowanie programu „Rodzina na swoim" moe spowodowa znaczne zmniejszenie zainteresowania mieszkaniami z rynku wtórnego - tym samem ich spadek cen." Dotyczy to moe osób zmuszonych do sprzeday - koniecznoci zapaty za nowe, oczekiwane mieszkanie, a takich oferentów jest na rynku sporo. Potencjalni klienci mog wic w tym roku kupi mieszkanie na rynku wtórnym jeszcze z dopat do kredytowych odsetek. Jednak ograniczenie programu Rodzina na swoim jedynie do nowych mieszka nie bdzie skaniao deweloperów do obniek cen poniej limitu, nawet gdyby koszty budowy (podejmowanej po spadku cen materiaów) daway dobr rentowno.

Popularno rynku wtórnego bierze si std, e zdecydowanie uywane mieszkania s w atrakcyjniejszych lokalizacjach, które nie przynios nieoczekiwanych niespodzianek np. blok zamiast placu zabaw - bo w zasadzie w starych osiedlach wiadomo co i gdzie si znajduje. Coraz wicej starych osiedli jest teraz rewitalizowanych, odnowionych i po termomodernizacji. Poza tym transakcje na rynku wtórnym s bezpieczniejsze a pienidze paci si przy podpisywaniu aktu notarialnego. Nisze s te koszty kredytu, bo kupuje si gotowy lokal z ustanowiona ksig wieczyst. Wiele modych rodzin decyduje si na wtórny rynek z uwagi na lokalizacje blisze siedzib ich rodziców, którzy pomagaj w opiece nad dziemi. Równie na starych osiedlach jest bliej do szkó, przedszkoli, obków.
Generalnie mona spodziewa si od przyszego roku obniki cen na rynku wtórnym. Zauwa j porednicy, ale nie wystpi ta obnika w analizach dokonywanych z danych na portalach internetowych. Tam bowiem jest bardzo duo ofert „sondujcych ceny". Najczciej s to oferty z adnotacj „bezporednio". Zdaniem poredników w obrocie nieruchomociami taka oferta nie tworzy nawet sabych zobowiza do sprzeday i pozwala jednym telefonem pt: „ju sprzedane" wycofa si z transakcji. Co innego, gdy oferta jest zgoszona do porednika, z którym podpisuje si umow. Tu s ju pewne zobowizania, a na ogó dowiadczony porednik ju w pierwszej rozmowie wyczuje, czy klient naprawd chce sprzeda lokal, czy tylko zorientowa si co do jego ceny.

Rynek mieszkaniowy, rynek nieruchomoci - osigny ju penoletnio. Dowiadczenie z lat ubiegych wskazuj, e jest to nadal rynek stosunkowo pytki, a rzdz nim te instrumenty, które akurat pastwo proponuje. W przeszoci byy róne rodzaje ulg podatkowych, dotacje, dopaty itp.

Wydaje si, e ten i przyszy rok pokae wiksz elastyczno cen na rynku wtórnym i wikszy tam margines negocjacji, natomiast na rynku pierwotnym - usztywni ceny na poziomie limitu programu „Rodzina na swoim". I niestety, program ten jak do tej pory skania deweloperów do budowania coraz mniejszych mieszka - natomiast rodziny, które realnie chc poprawi sobie warunki mieszkaniowe - do budowania na wasny rachunek skromnych domów jednorodzinnych.

Materia opracowany - Krystyna Milewska Dzia Analiz Polskiej Federacji Rynku Nieruchomoci

 


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone